Politiattest

Krav om politiattest i Arne Musikforening

Korpsledere, dirigenter, instruktører og andre som har ansvar for barn og unge i korps, må legge fram politiattest.
Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep
mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.

Arne Musikforening blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Inge Kåre Olsen


e-post: ikolsen@online.no

telefon: 97415270

eller hans/hennes stedfortreder:

Reidun Holmøy


e-post: Reidun.holmoy@met.no

telefon: 41107215

Begge representanter har taushetsplikt overfor vedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
Innhenting på en-to-tre:

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Inge Kåre Olsen sender søknaden til politiet.

  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.

  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Inge Kåre Olsen. Arne Musikforening skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Arne Musikforening

Søk
Driftes av Styreportalen AS