Dirigent

Dirigent no

Uldis Plepis

Uldis Plepis

Dirigent 2016 - 

Jobber for Vaksdal Kulturskule
Tidligere Dirigent for Dale Musikkforening
Har jobbet for Latvian National Symphony Orchestra
Studerte ved Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Gikk på Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola
Bosted: Bergen, Hordaland
Gift med Agnese Rugevica Fra Riga, Latvia   

Dirigentar før

Det var bedriften på stedet som kostet de første instrumentene, og første instruktøren var I. J. A. C. Gullaksen.

Det fortelles at han hadde vært trompeter i den tysk-franske krigen i 1870, men som instruktør holdt han ikke mål og foreningen fikk da hjelp fra «brigaden» i Bergen. 

Musikksersjant Carl Andreas Rye og fanejunker Carl Ludvik Nilsen var dirigenter en tid. Foreningen hadde også senere dirigenter fra «brigaden» i Bergen,  fra 1894 musikkløytn. Andreas Sevald og i 1896 musikkløytn. Adolf Hansen.

Først i 1893 ble foreningen konstituert. Første formannen var Aloys Frantzen. Foreningen hadde en rekke fagmusikere som dirigenter, men også en del av medlemmene gjorde tjeneste som instruktører.
Av disse må nevnes Johan Rongved og John Hansen.

I 1924 ble Valter Aamodt dirigent.
Under hans ledelse deltok foreningen på en rekke stevner og hevdet seg blant de beste. 

Fra 1928 var Lars Rolland dirigent ved siden av Aamodt.

Krigsårene var vanskelige for Arne Musikkforening som for de fleste andre. Det ble derfor et tungt løft å få foreningen på gli igjen. 

 I 1946 ble Mikal Kolstad tilsatt som dirigent, og han gikk inn for oppgaven med stor energi. Mikal Kolstad sluttet som dirigent i 1954

I 1954 tok Rolf Bjørnebek tok over.
Thor Arne Pedersn

Thor Arne Pedersn

Dirigent 2012 -2016

Thor-Arne Pedersen er oppvokst i Hordvik nord i Åsane.
Han har studert euphonium under Steven Mead og direksjon under ledelse av David King.
Thor-Arne har sitt daglige virke som freelance utøver og dirigent. Han gjester diverse profesjonelle ensembler både som dirigent, solist og ensemblemusiker og har hatt kontrakt med Kristiansand Blåseensemble i flere år.
Han gjester også de norske militærkorpsene som utøver med jevne mellomrom.
Thor-Arne startet Bergen Tuba Quartet i 2001 og det er for tiden hans faste utøvende ensemble.
De siste par år har mye tid blitt viet til privatelever og direksjon, noe han ser på som svært givende arbeid.
Thor-Arne Pedersen overtok dirigentpinnen som Arne Musikforening sin faste dirigent i mars 2012.
Eirik Gjerdevik

Eirik Gjerdevik

Dirigent 2010 - 2012

Eirik Gjerdevik (f. 1968) er opprinnelig fra Fusa, men er nå bosatt i Bergen.
Han har etter hvert blitt en kjent skikkelse i det norske korpsmiljøet, både som musiker, solist og dirigent.
I 1986 kom Eirik som elev til brassbandlinjen ved Manger Folkehøgskule, og han begynte året etter å spille tuba i Eikanger-Bjørsvik Musikklag. Da han senere bestemte seg for å satse på musikk,studerte han først tuba med Nils Eivind Nikolaisen (Bergen Filharmoniske Orkester) ved Bergen Musikkonservatorium.Deretter dro han til England og studerte videre ved Royal Northern College of Music i Manchester.
Under tiden i England spilte Eirik blant annet med Britannia Building Society Band (Fodens) under Howard Snell, og studerte tuba med blant andre Brian Kingsley (Opera North) og Stuart Roebuck (Halle Orchestra).
De siste 10 årene har Eirik studert hos sin mentor og venn i Tyskland, Robert Tucci.
Siden 1996 har Løytnant Eirik Gjerdevik vært fast ansatt som tubaist i Forsvarets Musikkorps Vestlandet (FMKV). Han er Yamahas tubasolist i Skandinavia, og har i den forbindelse en rekke solistoppdrag i inn- og utland. Han har vært solist i land som Norge, Danmark (Færøyene), Romania, Sveits,England og Australia, og han har bestilt og urfremført flere verk for tuba.
I tillegg til å være fast dirigent for Arne musikforening, har Eirik også oppdrag med mange norske toppkorps som Eikanger&Bjørsvik,Manger Musikklag ,Rong Bras, Tertnes Brass,Molde,Kleppe og Sandefjord brass Symposium.
I 2005 spilte Eirik inn sin førtse solo cd "Eirik the Viking".
Sommeren 2008 studerte han i 3 uker med dirigenten Kirk Trevor i Tjekkia,Symphonic workshop for conducters.
2010 var han solist med Pleven Philharmonic Orchestra. Høsten 2011 spilte Eirik inn soloplate med samme orkester.

Bjarte Riseng

Dirrigent perioder av 2010

Jan Viggo Øvre

Dirigent aug 2008-aug 2010

Reid Gilje

Dirigent aug 2007-aug 2008

Kåre Stokke

Dirigent sept 2002- aug. 2007

Morten A Johnsen

Dirigent 2001-sept.2002

Torgeir Namtvedt

Dirigent deler av 2001

Truls Tønnessen

Dirigent igjen 1990-2000 

Yngve Jacobsen

Dirigent 1989-1990

Truls Tønnessen

Dirigent 1988-1989

Erling Breistein

Dirigent 1984-1988

Erling Ryland

Dirigent 1982 - 1984

Rolf Bjørnebekk

Dirrigent 1954 - 1982

Mikal Kolstad

Dirrigent 1946 - 1954

I 1946 ble Mikal Kolstad tilsatt som dirigent, og han gikk inn for oppgaven med stor energi. Mikal Kolstad sluttet som dirigent i 1954  

Lars Rolland

Lars Rolland var hjelpedirigent og dirigent fra 1928-1946

Valter Aamodt

Dirigent 1924 - 1946

Under hans ledelse deltok foreningen på en rekke stevner og hevdet seg blant de beste. Fra 1928 var Lars Rolland dirigent ved siden av Aamodt.  
Søk
Driftes av Styreportalen AS