Arne Musikforening
.. Arne Musikforening ..
 • Nyheter    • Om Arne Musikforening    • Administrasjon    • Medlemsider    • Aktivitetskalender    • Bilde/Lyd    • Arrangementer    • Grasrotandelen    • Nyttige Linker      • Hjem  

 

 

   Administrasjon
    - Thor Arne Pedersn
    - Eirik Gjerdevik
    - Bjarte Riseng
    - Jan Viggo Øvre
    - Reid Gilje
    - Kåre Stokke
    - Morten A Johnsen
    - Torgeir Namtvedt
    - Truls Tønnessen
    - Yngve Jacobsen
    - Truls Tønnessen
    - Erling Breistein
    - Erling Ryland
    - Rolf Bjørnebekk
    - Mikal Kolstad
    - Lars Rolland
    - Valter Aamodt
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Dirigentar før

Tidlegere Dirigenter:


Det var bedriften på stedet som kostet de første instrumentene, og første instruktøren var I. J. A. C. Gullaksen. Det fortelles at han hadde vært trompeter i den tysk-franske krigen i 1870, men som instruktør holdt han ikke mål og foreningen fikk da hjelp fra «brigaden» i Bergen. Musikksersjant Carl Andreas Rye og fanejunker Carl Ludvik Nilsen var dirigenter en tid. Foreningen hadde også senere dirigenter fra «brigaden» i Bergen,

fra 1894 musikkløytn. Andreas Sevald og i 1896 musikkløytn. Adolf Hansen.

Først i 1893 ble foreningen konstituert. Første formannen var Aloys Frantzen. Foreningen hadde en rekke fagmusikere som dirigenter, men også en del av medlemmene gjorde tjeneste som instruktører.

Av disse må nevnes Johan Rongved og John Hansen.

I 1924 ble Valter Aamodt dirigent.

Under hans ledelse deltok foreningen på en rekke stevner og hevdet seg blant de beste.

Fra 1928 var Lars Rolland dirigent ved siden av Aamodt.

Krigsårene var vanskelige for Arne Musikkforening som for de fleste andre. Det ble derfor et tungt løft å få foreningen på gli igjen.

I 1946 ble Mikal Kolstad tilsatt som dirigent, og han gikk inn for oppgaven med stor energi. Mikal Kolstad sluttet som dirigent i 1954

i 1954 tok  Rolf Bjørnebek tok over.